01.01.2020 İtibari İle e-Arşiv Fatura Zorunluluğu

01.01.2020 İtibari İle e-Arşiv Fatura Zorunluluğu

19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 509 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ hükümlerine istinaden 01.01.2020’den itibaren :

1) Hali hazırda e-Fatura uygulamasına dahil olan veya 2018 ve sonraki yıllarda yıllık hasılat tutarları 5 Milyon TL ve üzerinde olması sebebiyle e-Fatura’ya geçecek olan mükelleflerin e-Fatura ile birlikte e-Arşiv Fatura uygulamasına da dahil olmaları, 

2) Internet ortamında başkalarına ait ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamı sağlayanların, internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunanların ve internet ortamında başkalarına ait ilan yayınlayan internet sitesi sahip veya işleticilerinin e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmaları,

3) Yukarıda belirtilen 1 ve 2. maddeye tabi olmayan mükelleflerin; aynı günde ve aynı vergi mükellefine gerçekleştirilecek satışların vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi, vergi mükellefi olmayanlara gerçekleştirilecek satışların ise vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi aşması halinde söz konusu satışlara ait faturaları e-Belge Portali üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri gerekmektedir. (Belirtilen tutarın altındaki faturalar ise eskiden olduğu gibi kağıt (matbu) fatura olarak düzenlenmeye devam edilebilecektir.)

Yukarıda yazılı 1 ve 2. maddeler sadece bazı şartları taşıyan mükellefleri ilgilendirmekte ancak 3. maddede yazılı uygulama, fatura düzenleyen diğer herkesi ilgilendirmektedir.

Yukarıda 1 ve 2. maddelerde belirtilen e-Arşiv faturalarının düzenlemesi, 3. maddede belirtilen e-Arşiv faturalardan farklıdır. 1 ve 2. maddelerde belirtilen e-Arşiv faturalarını düzenleyebilmek için şirketlerde KamuSM’den mali mühür temin edilmesi, şahıslarda ise e-imza temin edilmesi yoluyla ve ayrıca anlaşmalı entegratör bir firmadan hizmet alarak uygulanabilmektedir. 3. maddede belirtilen e-Arşiv fatura ise mali mühür veya e-imza gerekmeden Maliye Bakanlığı’nın e-Belge portalı üzerinden maliye şifresi ile düzenlenebilecektir.